panorama stemning

Bestyrelsen

panorama stemning

Bestyrelsen

panorama stemning

Bestyrelsen

panorama stemning

Bestyrelsen

panorama stemning

Bestyrelsen

Bag alle efterskoler i Danmark står der en kreds af mennesker, der med deres medlemskab af skolekredsen udgør skolens folkelige bagland. Hvis man kan bakke op om skolens værdigrundlag og formål kan man rette henvendelse til forstander med ønske om medlemskab af skolekredsen. Som medlem af skolekredsen vil du hvert år blive inviteret til efterskolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger medlemmer til efterskolens bestyrelse. Skolekredsbeskrivelse

Har du lyst til at være medlem af skolekredsen kan du rette henvendelse til:

Forstander Maria Vinding Perera på tlf. 86 36 24 00, 
e-mail: mv@femmoeller.dk 

Et medlemskab koster 50 kr. om året.
 

Generalforsamling for skolekredsmedlemmer på Femmøller Efterskole:

Indkaldelse til generalforsamling torsdag 18/4 - 2024, Kl. 17.00 

1)          Valg af dirigent

2)          Bestyrelsens beretning

3)          Forstanderens beretning

4)          Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5)          Fastsættelse af kontingent

6)           Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7)           Indkomne forslag

8)          Fastsættelse af tidspunkt for næste års generalforsamling

9)           Eventuelt

 

P.b.v.

Peter Korsbjerg

Bestyrelsesformand

 

Dokumenter:

Skolens vedtægter 2024

- godkendt af Undervisningsministeriet den 29. april 2024
- godkendt på generalforsamling den 26. september 2023
- offentliggjort på hjemmesiden 29. april 2024

 

 

Skolens bestyrelse består af:

Peter Korsbjerg (bestyrelsesformand)
Søren Hoffmann Hansen (næstformand)
Kari Baklund
Elias Søndergaard Ovesen
Berit Steen Thomsen

Suppleant:

Hans Elert

 


 

Tæt på Aarhus, tæt på stranden, tæt på Mols Bjerge

Vi har kontortid på hverdage mellem:

kl. 8.30-10.00
kl. 10.30-12.00
kl. 13.00-15.30

tel:      86 36 24 00
mobil:  21 38 32 19

E-mail til kontoret:       fe@femmoeller.dk

Tæt på Aarhus, tæt på stranden, tæt på Mols Bjerge

Vi har kontortid på hverdage mellem:

kl. 8.30-10.00
kl. 10.30-12.00
kl. 13.00-15.30

tel:      86 36 24 00
mobil:  21 38 32 19

E-mail til kontoret:       fe@femmoeller.dk