10757---Femmøller---Skole---040 Pan.jpg

Husorden og 2 regler du skal følge

10757---Femmøller---Skole---040 Pan.jpg

Husorden og 2 regler du skal følge

10757---Femmøller---Skole---040 Pan.jpg

Husorden og 2 regler du skal følge

10757---Femmøller---Skole---040 Pan.jpg

Husorden og 2 regler du skal følge

10757---Femmøller---Skole---040 Pan.jpg

Husorden og 2 regler du skal følge

Husorden for femmøller Efterskole

Du har ved indmeldelsen meldt dig til en helhed. For at den helhed kan fungere, har vi en række forventninger til dig:

 • Vi forventer, at du deltager aktivt og positivt i hele efterskolelivet - både den boglige undervisning, i linjefag samt fællesskabet i øvrigt
  Dvs. at vi forventer, at du kommer til tiden til undervisning, fællesarrangementer, måltider osv., hvor der er mødepligt, at du møder forberedt, deltager aktivt og bidrager til undervisning og samvær.

 • Vi forventer, at du er en god kammerat
  Dvs. at vi forventer, at du viser hensyn til andre, at du arbejder på at opbygge et positivt samvær på skolen, og at du tager din del af ansvaret for, at alle trives og føler sig hjemme på skolen.

 • Vi forventer, at du respekterer natteroen
  Dvs. at vi forventer, at du er på dit eget værelse fra kl.22.30 til kl. 7.00. Der er endvidere ro, og der spilles ikke musik og lign. Ligesom computeren er slukket.

 • Vi forventer, at du er passer på skolens bygninger og inventar
  Dvs. at vi forventer, at du omgås bygninger og inventar med respekt, benytter faciliteter med omtanke og undlader at øve hærværk af nogen art.

 • Vi forventer, at du som en selvfølge følger de anvisninger, du får fra personalet.

 • Vi forventer, at du undlader at medbringer og indtage energidrikke på efterskole.

 • Vi forventer, at natten er mobilfri og at kommunikation med omverden kan vente til næste dag. Ligeledes at digitale devices er slukket mellem kl. 22.30-7.00, så du kan få ro til at falde i søvn og sove.


Endvidere er der to regler, som vi forventer, du er indforstået med:

 • Som elev på Femmøller Efterskole skal du være røg- og snusfri
  Forbuddet mod rygning og brug af snus gælder hele efterskoleopholdet, hvilket er 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen, med mindre du er hjemme på weekend eller på ferie. Forbuddet gælder hvad enten der er tale om skoletid eller fritid, og hvad enten du opholder sig på skolens område eller et andet sted.

 • Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art i forbindelse med dit efterskoleophold
  Alkohol er strengt forbudt i forbindelse med dit efterskoleophold, hvilket er 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen, med mindre du er hjemme på weekend eller på ferie.
  Du må ikke ryge hash eller anvende euforiserende stoffer i hele det år, du går på skolen – heller ikke i weekender eller ferier. Ved begrundet mistanke om brug af hash eller euforiserende stoffer sender vi dig til læge for at få taget en prøve, så tvivlen kan blive ryddet af vejen.

Overtrædelse af ovenstående husorden kan medføre, at du mister retten til at være elev på Femmøller Efterskole.

 

Ønsker du at søge om optagelse eller besøge vores efterskole, skal du blot bestille en fremvisning. Vi  afholder besøgsdage på udvalgte søndage i løbet af året.

Tæt på Aarhus, tæt på stranden, tæt på Mols Bjerge

Vi har kontortid på hverdage mellem:

kl. 8.30-10.00
kl. 10.30-12.00
kl. 13.00-15.30

tel:      86 36 24 00
mobil:  21 38 32 19

E-mail til kontoret:       fe@femmoeller.dk

Tæt på Aarhus, tæt på stranden, tæt på Mols Bjerge

Vi har kontortid på hverdage mellem:

kl. 8.30-10.00
kl. 10.30-12.00
kl. 13.00-15.30

tel:      86 36 24 00
mobil:  21 38 32 19

E-mail til kontoret:       fe@femmoeller.dk