2018-fe-1266

Praktisk - læs mere om hvad hverdagen på efterskolen

2018-fe-1266

Praktisk - læs mere om hvad hverdagen på efterskolen

2018-fe-1266

Praktisk - læs mere om hvad hverdagen på efterskolen

2018-fe-1266

Praktisk - læs mere om hvad hverdagen på efterskolen

2018-fe-1266

Praktisk - læs mere om hvad hverdagen på efterskolen

Der er mange informationer at husk....

Køkkenpraktik

Køkkenet er hjemmets hjerte, og det gælder også på Femmøller Efterskole. 

Kontaktgrupperne skiftes til at være i køkkenet, og er det sammenlagt i fire uger i løbet af året - plus et par ekstra køkkentjanser i forbindelse med "anderledes" uger.

Køkkenet er et alsidigt rum, som ikke kun handler om tilberedning mad. I vores køkken vil du lære og opleve rigtig meget, som du får brug for senere i livet, f.eks. når du flytter hjemmefra. 

Du vil få mere viden om kosten generelt, sund mad og vigtigheden af en alsidig kostsammensætning. Du og dine kammerater fra kontaktgruppen er med til at beslutte, hvad vi skal have at spise i de uger, I er i køkkenet.

Vi skal også ind på vigtigheden af at have en god køkkenhygiejne og hvad den indebærer. Hvor skal vi vaske hænder, sætte håret op, skifte karklud osv.?

Du vil også lære noget om at dække bord, og hvordan man anretter maden, så den præsenterer sig lækker og indbydende.

Ved et godt samarbejde er du med til at en god atmosfære i et af skolens travleste lokaler.

 

Skolens læge 
Ebeltoft Lægehus, Nørreport 4, 8400 Ebeltoft. Tel. 86341888

Sygesikringsbevis
Alle, som har et sygesikringsbevis, skal medbringe det. Kortet er til brug ved lægebesøg.

Computer/ IT

Skolen er udstyret med trådløst netværk med adgang til Internet. Netværket er tænkt til studieaktiviteter og kommunikation. Man kan således surfe på Internettet, anvende mail-services osv.
Eleverne skal desuden medbringe deres egen bærbare computer, som skal bruges i undervisningen. Da skolen installerer Microsoft Office, skal det være en PC eller en Mac (ikke en Chrome-book)

Medicin af enhver slags – også håndkøbsmedicin f.eks. hovedpinepiller, skal afleveres til kontaktlæreren, så medicinen kan blive opbevaret på lærerværelset.

Tandlæge
Elever har fortsat ret til gratis tandbehandling ved hjem­kommunens skoletandpleje.

Forsikring
Elevernes ejendele dækkes ved brand, tyveri og vandskade af hjemmets indboforsikring. Forsikringen dækker som oftest også, hvis en elev forvolder skade på skolens, lærernes eller andre elevers effekter, samt ved personskade. Udsættes eleven for tyveri på skolen eller andre steder, er det forældrenes indboforsikring, der skal dække. 

10757---Femmøller---Skole---028.jpg
10757---Femmøller---Skole---028.jpg

Medicin af enhver slags – også håndkøbsmedicin f.eks. hovedpinepiller, skal afleveres til kontaktlæreren, så medicinen kan blive opbevaret på lærerværelset.

Tandlæge
Elever har fortsat ret til gratis tandbehandling ved hjem­kommunens skoletandpleje.

Forsikring
Elevernes ejendele dækkes ved brand, tyveri og vandskade af hjemmets indboforsikring. Forsikringen dækker som oftest også, hvis en elev forvolder skade på skolens, lærernes eller andre elevers effekter, samt ved personskade. Udsættes eleven for tyveri på skolen eller andre steder, er det forældrenes indboforsikring, der skal dække. 

10757---Femmøller---Skole---021.jpg

Skolen har Falckabonnement, der bl.a. dækker transport af eleverne til skadestue, hvis de kommer til skade, men kun hvis skaden er så alvorlig, at offentlige transportmidler ikke kan anvendes. Transport til og fra læge og medicinforbrug er for egen regning.

Penge
Skolen anbefaler, at du bruger hævekort, så du derfor ikke behøver at have kontanter på dig.

10757---Femmøller---Skole---021.jpg

Skolen har Falckabonnement, der bl.a. dækker transport af eleverne til skadestue, hvis de kommer til skade, men kun hvis skaden er så alvorlig, at offentlige transportmidler ikke kan anvendes. Transport til og fra læge og medicinforbrug er for egen regning.

Penge
Skolen anbefaler, at du bruger hævekort, så du derfor ikke behøver at have kontanter på dig.

På Femmøller Efterskole ønsker vi at skabe udvikling for de unge mennesker.

Det betyder, at vi i hverdagen arbejder udviklingsorienteret i forhold til eleverne. Vores vigtigste pædagogiske værktøj er samtalen, idet vi tror på, at udvikling sker gennem dialog, forståelse og beslutning.

Dette betyder, at hvis vi har en situation, hvor en elev ikke lever op til husordenen, griber vi det mulighedsorienteret an ved at indlede en dialog.

Målet med dialogen er at skabe den nødvendige forandring eller beslutning hos eleven. Denne dialog er typisk mellem kontaktlæreren og eleven. Senere kan det være at skolens ledelse og forældrene inddrages. Målet er det samme – at skabe den nødvendige forandring.

10757---Femmøller---Skole---030.jpg
10757---Femmøller---Skole---030.jpg

På Femmøller Efterskole ønsker vi at skabe udvikling for de unge mennesker.

Det betyder, at vi i hverdagen arbejder udviklingsorienteret i forhold til eleverne. Vores vigtigste pædagogiske værktøj er samtalen, idet vi tror på, at udvikling sker gennem dialog, forståelse og beslutning.

Dette betyder, at hvis vi har en situation, hvor en elev ikke lever op til husordenen, griber vi det mulighedsorienteret an ved at indlede en dialog.

Målet med dialogen er at skabe den nødvendige forandring eller beslutning hos eleven. Denne dialog er typisk mellem kontaktlæreren og eleven. Senere kan det være at skolens ledelse og forældrene inddrages. Målet er det samme – at skabe den nødvendige forandring.

10757---Femmøller---Skole---036.jpg

Det er også nogle gange nødvendigt at bede en elev tage hjem for at snakke med forældrene eller bede forældrene komme på skole – for at disse kan bidrage til at skabe den nødvendige forandring.

Ved grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan det være nødven­digt med time-out indtil en direkte dialog mellem alle implicerede parter kan gennemføres.

Hjemsendelse eller afbrydelse af samarbejdet forsøges i videst muligt omfang undgået men kan være nødvendig, når videre samarbejde ikke giver mening, eller hvis skolen vurderer, at opgaven er af en karakter, der kræver anden håndtering end den, der kan gives af efterskolen.

10757---Femmøller---Skole---036.jpg

Det er også nogle gange nødvendigt at bede en elev tage hjem for at snakke med forældrene eller bede forældrene komme på skole – for at disse kan bidrage til at skabe den nødvendige forandring.

Ved grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan det være nødven­digt med time-out indtil en direkte dialog mellem alle implicerede parter kan gennemføres.

Hjemsendelse eller afbrydelse af samarbejdet forsøges i videst muligt omfang undgået men kan være nødvendig, når videre samarbejde ikke giver mening, eller hvis skolen vurderer, at opgaven er af en karakter, der kræver anden håndtering end den, der kan gives af efterskolen.

Ønsker du at søge om optagelse eller besøge vores efterskole, skal du blot bestille en fremvisning. Vi  afholder besøgsdage på udvalgte søndage i løbet af året.

Tæt på Aarhus, tæt på stranden, tæt på Mols Bjerge

Vi har kontortid på hverdage mellem:

kl. 8.30-10.00
kl. 10.30-12.00
kl. 13.00-15.30

tel:      86 36 24 00
mobil:  21 38 32 19

E-mail til kontoret:       fe@femmoeller.dk

Tæt på Aarhus, tæt på stranden, tæt på Mols Bjerge

Vi har kontortid på hverdage mellem:

kl. 8.30-10.00
kl. 10.30-12.00
kl. 13.00-15.30

tel:      86 36 24 00
mobil:  21 38 32 19

E-mail til kontoret:       fe@femmoeller.dk