Praktisk - læs mere om hvad hverdagen på efterskolen

Praktisk - læs mere om hvad hverdagen på efterskolen

Praktisk - læs mere om hvad hverdagen på efterskolen

Praktisk - læs mere om hvad hverdagen på efterskolen

Praktisk - læs mere om hvad hverdagen på efterskolen

Der er mange informationer at husk....

Køkkenpraktik

Køkkenet er hjemmets hjerte og det gælder også på Femmøller Efterskole.

Kontaktgrupperne skiftes til at være i køkken. Kontaktgruppen er tilsammen i køkkenet i fire uger i løbet af året, plus lidt ekstra køkkentjanser i forbindelse med anderledes uger.


I køkkenet lærer du rigtig meget, som du får brug for senere i livet, f.eks. når du flytter hjemmefra.

Du om lærer noget om sund ernæring og en god og alsidig kostsammensætning. Du og dine kammerater fra kontaktgruppen er med til at beslutte, hvad vi skal have at spise i de uger, I er i køkkenet.

Du lærer også noget om almen køkkenhygiejne, om vigtigheden af at vaske hænder, sætte håret op, skifte karklud osv.

Du lærer noget om at dække bord og hvordan man anretter maden, så den præsenterer sig lækker og indbydende.

Skolens læge 
Sundhedscentret, Nørreport 4, 8400 Ebeltoft.

Sygesikringsbevis
Alle, som har et sygesikringsbevis, skal medbringe det. Kortet er til brug ved lægebesøg.

Computer/ IT

Skolen er udstyret med trådløst netværk med adgang til Internet. Netværket er tænkt til studieaktiviteter og kommunikation. Man kan således surfe på Internettet, anvende mail-services osv.
Vi opfordrer til at man tager en bærbar computer med, hvis man har mulighed for det. En bærbar computer er meget anvendelig både i undervisningen og fritiden. Skolen har et antal computere stående, som man kan bruge, hvis man ikke har sin egen.

Medicin af enhver slags – også håndkøbsmedicin f.eks. hovedpinepiller, skal afleveres til kontaktlæreren, så medicinen kan blive opbevaret på lærerværelset.

Tandlæge
Elever har fortsat ret til gratis tandbehandling ved hjem­kommunens skoletandpleje.

Forsikring
Elevernes ejendele dækkes ved brand, tyveri og vandskade af hjemmets indboforsikring. Forsikringen dækker som oftest også, hvis en elev forvolder skade på skolens, lærernes eller andre elevers effekter, samt ved personskade. Udsættes eleven for tyveri på skolen eller andre steder, er det forældrenes indboforsikring, der skal dække. 

10757---Femmøller---Skole---028.jpg
10757---Femmøller---Skole---028.jpg

Medicin af enhver slags – også håndkøbsmedicin f.eks. hovedpinepiller, skal afleveres til kontaktlæreren, så medicinen kan blive opbevaret på lærerværelset.

Tandlæge
Elever har fortsat ret til gratis tandbehandling ved hjem­kommunens skoletandpleje.

Forsikring
Elevernes ejendele dækkes ved brand, tyveri og vandskade af hjemmets indboforsikring. Forsikringen dækker som oftest også, hvis en elev forvolder skade på skolens, lærernes eller andre elevers effekter, samt ved personskade. Udsættes eleven for tyveri på skolen eller andre steder, er det forældrenes indboforsikring, der skal dække. 

10757---Femmøller---Skole---021.jpg

Skolen har Falckabonnement, der bl.a. dækker transport af eleverne til skadestue, hvis de kommer til skade, men kun hvis skaden er så alvorlig, at offentlige transportmidler ikke kan anvendes. Transport til og fra læge og medicinforbrug er for egen regning.

Depositum
Vi har opkrævet et depositum på 2500,- kr., som skal dække evt. skader, eleven kan have lavet på skolens inventar i løbet af skoleåret.

Bank
Skolen anbefaler, at du bruger hævekort og derfor ikke behøver have kontanter på dig.

10757---Femmøller---Skole---021.jpg

Skolen har Falckabonnement, der bl.a. dækker transport af eleverne til skadestue, hvis de kommer til skade, men kun hvis skaden er så alvorlig, at offentlige transportmidler ikke kan anvendes. Transport til og fra læge og medicinforbrug er for egen regning.

Depositum
Vi har opkrævet et depositum på 2500,- kr., som skal dække evt. skader, eleven kan have lavet på skolens inventar i løbet af skoleåret.

Bank
Skolen anbefaler, at du bruger hævekort og derfor ikke behøver have kontanter på dig.

Pædagogik på Femmøller

På Femmøller Efterskole ønsker vi at skabe udvikling for de unge mennesker.

Det betyder, at vi i hverdagen arbejder udviklingsorienteret i forhold til eleverne. Vores vigtigste pædagogiske værktøj er samtalen, idet vi tror på, at udvikling sker gennem dialog, forståelse og beslutning.

Dette betyder, at hvis vi har en situation, hvor en elev ikke lever op til husordenen, griber vi det mulighedsorienteret an ved at indlede en dialog.

Målet med dialogen er at skabe den nødvendige forandring eller beslutning hos eleven. Denne dialog er typisk mellem kontaktlæreren og eleven. Senere kan det være, at skolens ledelse inddrages og at forældrene inddrages. Målet er det samme – at skabe den nødvendige forandring.

10757---Femmøller---Skole---030.jpg
10757---Femmøller---Skole---030.jpg

Pædagogik på Femmøller

På Femmøller Efterskole ønsker vi at skabe udvikling for de unge mennesker.

Det betyder, at vi i hverdagen arbejder udviklingsorienteret i forhold til eleverne. Vores vigtigste pædagogiske værktøj er samtalen, idet vi tror på, at udvikling sker gennem dialog, forståelse og beslutning.

Dette betyder, at hvis vi har en situation, hvor en elev ikke lever op til husordenen, griber vi det mulighedsorienteret an ved at indlede en dialog.

Målet med dialogen er at skabe den nødvendige forandring eller beslutning hos eleven. Denne dialog er typisk mellem kontaktlæreren og eleven. Senere kan det være, at skolens ledelse inddrages og at forældrene inddrages. Målet er det samme – at skabe den nødvendige forandring.

10757---Femmøller---Skole---036.jpg

Det er også nogle gange nødvendigt at bede en elev tage hjem for at snakke med forældrene eller bede forældrene komme på skole – for at disse kan bidrage til at skabe den nødvendige forandring.

Ved grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan det være nødven­digt med time-out indtil en direkte dialog mellem alle implicerede parter kan gennemføres.

Hjemsendelse eller afbrydelse af samarbejdet forsøges i videst muligt omfang undgået men kan være nødvendig, når videre samarbejde ikke giver mening, eller hvis skolen vurderer, at opgaven er af en karakter, der kræver anden håndtering end den, der kan gives af efterskolen.

10757---Femmøller---Skole---036.jpg

Det er også nogle gange nødvendigt at bede en elev tage hjem for at snakke med forældrene eller bede forældrene komme på skole – for at disse kan bidrage til at skabe den nødvendige forandring.

Ved grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan det være nødven­digt med time-out indtil en direkte dialog mellem alle implicerede parter kan gennemføres.

Hjemsendelse eller afbrydelse af samarbejdet forsøges i videst muligt omfang undgået men kan være nødvendig, når videre samarbejde ikke giver mening, eller hvis skolen vurderer, at opgaven er af en karakter, der kræver anden håndtering end den, der kan gives af efterskolen.

Ønsker du at søge om optagelse eller at besøge vores efterskole, skal du blot bestille en fremvisning. Vi  afholder besøgsdage på udvalgte søndage i løbet af året.

Tæt på Århus, tæt på stranden, tæt på Mols bjerge, tæt på dine drømme

 

Vi har kontortid hverdage mellem

kl. 8.30-10.00
kl. 10.30-12.00
kl. 13.00-15.30

tlf.:      86 36 24 00
mobil: 21 38 32 19

E-mail til vagtlæreren: vagten@femmoeller.dk
E-mail til kontoret:       fe@femmoeller.dk