ledige pladser og lidt om prisen

ledige pladser og lidt om prisen

ledige pladser og lidt om prisen

ledige pladser og lidt om prisen

ledige pladser og lidt om prisen

Har vi plads til dig!

 Vi optager elever til indeværende skoleår, da vi har enkelte pladser ledig - ring til os for mere information tlf. 86362400.

Ledige pladser til skoleåret:

Pladser til skoleåret 2022/2023   Pladser til skoleåret 2023/2024
Drenge 9. kl.  1 plads   Drenge 9. kl. ledige pladser
Piger 9. kl.  Venteliste   Piger 9. kl. ledige pladser
Drenge 10. kl. 2 pladser   Drenge 10. kl. ledige pladser
Piger 10. kl. 1 pladser   Piger 10. kl. ledige pladser

 

       

 

Lidt om prisen

Alle kan tilmelde sig til et skoleår.
Man kan dog først blive optaget på skolen, når man har været til optagelsessamtale, indbetalt administrations- og indmeldelsesgebyr til Sparekassen Djursland Kontonr. 9388-7900921793 og vi har modtaget en underskrevet skolekontrakt.

 

Elevhold 2022/2023:

Administrations- og indmeldelsesgebyr: 1000,- kr. Depositum 2.500,- kr.

Ugeprisen er 2400,- kr. pr. uge i 42 uger. Herfra trækkes statstilskuddet. Egenbetalingen bliver derfor ca. mellem 48.000 kr. og 75.000 kr. for et år. Tilskuddene er afhængig af forældrenes indkomst.

Depositum på 2500 kr. indbetales 1. april samme år, hvor eleven påbegynder sit efterskoleophold i august. Efter skoleårets gennemførelse tilbagebetales dette med eventuelt fradrag af skolens tilgodehavende.

Den 1. juni, 2 måneder før skolestart, betales 1. rate af elevbetalingen. Elevbetalingen er fratrukket statsstøtten og sker i 12 rater til betaling den 1. hver måned. Betalingen sker via betalings id, der udsendes forud for skoleårets start. Prisen er inkl. alt. Der kommer ingen uventede udgifter, dog vil mange købe "skole trøje" og årgangsbillede og andre små souvenirs, som fratrækkes depositum.

Ved afbrydelse af opholdet af den ene eller anden grund, forpligter forældrene sig til at betale for tre ugers elevbetaling uden fradrag af statsstøtten, ca. 7.200 kr., til dækning af skolens tab.

Elevhold 2023/2024:

Administrations- og indmeldelsesgebyr: 3000,- kr.

Ugeprisen er 2500,- kr. pr. uge i 42 uger. Herfra trækkes statstilskuddet. Egenbetalingen bliver derfor ca. mellem 52.000 kr. og 80.000 kr. for et år. Tilskuddene er afhængig af forældrenes indkomst.

Indeholdt i indmeldelsesgebyret er: skoletrøje, blå bog, skolefoto og startkit til linjefag.

Den 1. juni, 2 måneder før skolestart, betales 1. rate af elevbetalingen. Elevbetalingen er fratrukket statsstøtten og sker i 12 rater til betaling den 1. hver måned. Betalingen sker via betalings id, der udsendes forud for skoleårets start. Prisen er inkl. alt. Der kommer ingen uventede udgifter.

Ved afbrydelse af opholdet af den ene eller anden grund, forpligter forældrene sig til at betale for tre ugers elevbetaling uden fradrag af statsstøtten, ca. 7.500 kr. til dækning af skolens tab.

Generelt:

Der kan evt. tilbydes en ekstra studietur til udlandet, ud over den fælles lejrskoletur. Ved tilmelding til studietur, som er en frivillig tur, vil der blive opkrævet et ekstra beløb på ca. 4000 kr. afhængig af indhold og destinationen. 

Individuel supplerende støtte:

Vi har som efterskole mulighed for inden for visse rammer at give et yderlig "nedslag" i skolepengene. Kontakt skolen for ansøgning til Individuel supplerende støtte.

Beregning af skolepenge kan gøres her på efterskole.dk 

Her kan du beregne, hvad du selv skal betale - din egenbetaling - for et efterskoleophold, efter elevstøtte fra staten og evt. nedslag i indkomstgrundlaget for børn i husstanden under 18 år.

Ønsker du at søge om optagelse eller at besøge vores efterskole, skal du blot bestille en fremvisning. Vi  afholder besøgsdage på udvalgte søndage i løbet af året.

Tæt på Århus, tæt på stranden, tæt på Mols bjerge, tæt på dine drømme

 

Vi har kontortid hverdage mellem

kl. 8.30-10.00
kl. 10.30-12.00
kl. 13.00-15.30

tlf.:      86 36 24 00
mobil: 21 38 32 19

E-mail til vagtlæreren: vagten@femmoeller.dk
E-mail til kontoret:       fe@femmoeller.dk