Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bag alle efterskoler i Danmark står der en kreds af mennesker, der med deres medlemskab af skolekredsen udgør skolens folkelige bagland. Hvis man kan bakke op om skolens værdigrundlag og formål kan man rette henvendelse til forstander med ønske om medlemskab af skolekredsen. Som medlem af skolekredsen vil du hvert år blive inviteret til efterskolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger medlemmer til efterskolens bestyrelse.

Har du lyst til at være medlem af skolekredsen kan du rette henvendelse til:

Forstander Maria Vinding Perera på tlf. 86 36 24 00, 
e-mail: mv@femmoeller.dk 

Et medlemskab koster 50 kr. om året.
 

Kommende aktiviteter:

Generalforsamling for skolekredsmedlemmer på Femmøller Efterskole:

TORSDAG d. 6. august 2020 kl. 18.00 – 21.00

Middag kl. 17.00, tilmelding til fe@femmoeller.dk senest tirsdag d. 4. august

 Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstanderens beretning

4. Det godkendte regnskab fremlægges

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af revisor

8. Godkendelse af vedtægtsændringer

9. Indkomne forslag

10. Fastsættelse af næste års generalforsamling

11. Evt.

P.b.v.

Peter Korsbjerg

Bestyrelsesformand

 

Dokumenter:

Skolens vedtægter

- godkendt af Undervisningsministeriet den 28. januar 1999
- godkendt på generalforsamling den 23. juli 2014
- offentliggjort på hjemmesiden 3. juli 2020

Skolens bestyrelse består af:

Peter Korsbjerg (bestyrelsesformand)
Søren Hoffmann Hansen (næstformand)
Jesper Garsdal
Jette Glargaard
Julia Jørgensen

Suppleant:

Hans Elert

 


 

Tæt på Århus, tæt på stranden, tæt på Mols bjerge, tæt på dine drømme

 

Vi har kontortid hverdage mellem

kl. 8.30-10.00
kl. 10.30-12.00
kl. 13.00-15.30

tlf.:      86 36 24 00
mobil: 21 38 32 19

E-mail til vagtlæreren: vagten@femmoeller.dk
E-mail til kontoret:       fe@femmoeller.dk