Skolens værdigrundlag og formål - Din efterskole i Jylland

Undervisningens og samværets hovedsigte er folkelig oplysning.

Din efterskole i Jylland - Book en FREMVISNING

 

Skolens formål er at drive efterskole inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler. 
Skolens idégrundlag hviler på en samfunds- og arbejdsmarkedsrettet undervisning af almendannende karakter.
Undervisningens og samværets hovedsigte er folkelig oplysning. Det er skolens formål at udvikle interesserede, aktive og samfundsnyttige mennesker, samt rodfæste eleverne i dansk kultur sideløbende med at de udvikler en mellemfolkelig forståelse. Desuden lægges vægt på især gennem teater og musik, at give eleverne sunde og meningsfyldte fritidsinteresser.

 

Skolens værdigrundlag peger på forskellige væsentlige elementer af skolens virkelighed.Billede fra efterskole i Jylland

Skolen skal forberede til samfundslivet og forberede de unge på at blive interesserede, aktive og samfundsnyttige mennesker. Skolen skal således forestå en dannelse i retning af et aktivt demokratisk medborgerskab, hvor de unge lærer at begå sig i et moderne demokrati præget af mangfoldighed.
 

Skolen skal være arbejdsmarkedsrettet, dvs. kvalificere eleverne i deres videre vej i uddannelses- og arbejdsliv. Dette sker ved en solid boglig undervisning og ved et bevidst arbejde med uddannelses- og erhvervsvejledning.
 

Skolen skal sikre en folkelig oplysning. Dvs. at der skal oplyses i retning de forskellige folkelige fællesskaber - og der peges her på, at der både skal tages udgangspunkt i dansk kultur og arbejdes med den mellemfolkelige forståelse.

Skolen skal arbejde med elevernes faglige og kreative udvikling gennem undervisningen i teatermusikdans, elektronisk musik, 3D-grafik og animation og eSport.

 

Book en FREMVISNING

 

Se teaser fra Teaterkoncerten "På Dybt vand"

 

 
Design af C online