Klummen

Dette har vi på hjertet....

Den bedste efterskole med musik, dans, teater, e-musik, 3D og eSport - Book en FREMVISNING

 

Artikel af Pernille Engedal Vendelbo

28. september 2017

Da Mie startede på Femmøller Efterskole, var hun svær ordblind. Nu forfølger hun sin drøm, om at blive skuespiller.

Mie blev aldrig testet for ordblindhed i folkeskolen

Da Mie startede på Femmøller Efterskole var hun aldrig, på trods af utallige opfordringer fra Mie selv og sine forældre, blevet testet for ordblindhed.

Det blev derfor til mange år i folkeskolen og for en kort stund en friskole, med et utal af nederlag for Mie.

___________________________________

- Mine lærere i folkeskolen sagde ofte til mig, at jeg ikke var ordblind. Jeg var bare doven og skulle tage mig sammen.

___________________________________

I 9. klasse var Mie så presset, at hun ikke længere ønskede at fortsætte på den friskole hun var tilmeldt. Mies forløsning kom, da hun en dag var I Aarhus med sine forældre og så Femmøller Efterskoles elever optræde med en teaterkoncert. Herfra var Mie ikke i tvivl om, at hun ville afslutte sit skoleår på Femmøller Efterskole.

___________________________________

- Skuespil har altid været min store passion og har gjort at jeg kunne føle mig som del af et fællesskab. Da jeg så eleverne fra Femmøller Efterskole optræde i Aarhus med en teaterkoncert, fik jeg følelsen af at her kunne jeg høre til.

___________________________________

Seriøsitet fra start til slut

Fra begyndelsen af følte Mie sig som endel af fællesskabet og på Teaterlinjen fandt Mie sig hurtigt tilrette i rampelyset. Desværre forblev særligt dansk timerne en hæmsko for Mie og hun følte sig igen presset, fordi hun ikke kunne følge med sine klassekammerater.

___________________________________

- Jeg var konstant på overarbejde i de boglige timer og det stressede mig. Det gjorde, at jeg følte mig udenfor.

___________________________________

På trods af hendes frygt for endnu et nederlag, besluttede Mie at søge hjælp hos forstanderinde Maria Vinding.

Herfra gik det stærkt. Maria indkaldte Anne Nygaard, som har firmaet BUSINESS MEDITATION og udbyder bla. skolekurser for ordblinde med fokus på coaching og personlig udvikling. Snarligt sad Mie ved computeren og gennemgik sin første ordblindetest. Resultatet af testen rystede Mie, som blev testet svær ordblind. Mies faglige niveau svarede til en 5. klasses i dansk og et 2.-3. klasses niveau i Engelsk.

___________________________________

- Det føltes som en mavepuster, men jeg var samtidig taknemmelig for at få vished om min ordblindhed.

___________________________________

VAKS så dagens lys Mies historie er langt fra enestående og det vil Femmøller Efterskole gerne kæmpe imod. I et tæt samarbejde med Mie blev der der planlagt løbende en-til-en undervisning hos Anne, samtidigt med at hun fulgte den almene undervisning. Mie kunne hurtigt mærke resultaterne og lærerne oplevede hendes fornyede gejst, når hendes hand igen og igen røg i vejret i timen.

Ved slutningen af skoleåret, kunne Mie skrive og læse på samme niveau som sine klassekammerater. Resultatet, at Mie ikke længere er svær ordblind. Hvad der startede som et pilotprojekt med Mie som testperson, blev begyndelsen for Skolekursus i VAKS (Vælg AfKodningsStrategi) med coaching og personlig udvikling samt danskundervisning. Allerede på Mies andet år på efterskolen fik hun selskab af fire andre elever, hvis ordblindhed heller ikke var blevet taget seriøst. I dag er kurset, med Anne som underviser, en mulighed for nye elever på Femmøller Efterskole.

Mie er i dag startet på HF Stage i Aarhus, hvor hun får en gymnasiel uddannelse og udlever sine drømme.

Læse artiklen i Lokalavisen side 44

 

Pressemeddelelse

19. september 2016

 

Femmøller Efterskole slår dørene op

Femmøller Efterskole vil i både efteråret 2016 og foråret 2017 afvikle tre aftenarrangementer, samt genoptage en gammel tradition, nemlig afholdelsen af folkemøde i Femmøllergrundlovsdag.

Vi starter op i dette efterår med at invitere alle med interesse for at diskuterer, udforske og udfordre vores forestillinger om hvordan forholdet mellem samfund og skole ser ud eller bør se ud i det 21. århundrede.

Det fælles tema for alle arrangementerne er forholdet imellem livsoplysning og folkeoplysning i det 21. århundrede. Hvorledes kan personlig eksistentiel mening på frugtbar vis kombineres med en samtidig aktiv deltagelse i det moderne samfund?

Baggrunden for, at det er relevant at genoptage disse spørgsmål er, at fænomener som modernitet, teknologisk udvikling og globalisering alle rejser væsentlige spørgsmål angående, hvad det egentlig er vi vil med vores samfund, hvem ”vi” egentlig er, og i forlængelse heraf, hvad det i dybere forstand vil sige at være og blive til et menneske.

 

Samtalerne om tidens aktuelle spørgsmål”- TAS, foregår i efteråret 2016, i teatersalen på Femmøller Efterskole.

 

Torsdag den 29. september kl. 19-21: Introduktion til den nutidige debat om skolens formål i Danmark. – Oplæg til debat ved Jesper Garsdal, som er filosof og lektor på læreruddannelsen i Århus.

Torsdag den 27. oktober kl. 19-21: Læring og dannelse i fremtidens skole – eleven i centrum?

Torsdag den 24. november, kl. 19-21: Kreativitetens rolle og betydning i skole og samfund.

 


Pressemeddelelse

30. oktober 2015

 

3D - grafik og animation ny linje på Femmøller Efterskole

 

Flyvende biler og drabelige visuelle effekter i film, tv-reklamer og computerspil er i hastig fremgang. Nu tilbyder Femmøller Efterskole en ny linje, hvor eleverne kommer til at arbejde med de værktøjer som professionelle 3D-grafikere arbejder med

Når den nye Starwars-film har premiere i december, forventer fans af filmene, at den sætter nye standarder for blændende og imponerende 3-dimensionelle animationer og effekter.

”Forventningerne hænger sammen med, at brugen af 3D-effekter i film, tv-reklamer og computerspil er inde i hastig udvikling, og det er en verden som mange unge drømmer om at komme til at arbejde i. Derfor slår Femmøller Efterskole fra næste skoleår dørene op for en spritny linje, hvor eleverne på linjen får mulighed for at arbejde med de samme værktøjer som de professionelle arbejder med og skabe alt fra fotorealistiske billeder af fede biler til små sjove videoer med visuelle effekter.” fortæller skolens forstander Maria Vinding.

Linjen udbydes i samarbejde med 3D College i Grenaa, der er en del af Viden Djurs, VID, der i årevis har uddannet 3D grafikere til den kreative branche i Danmark.

Samarbejdet med 3D College betyder, at eleverne får en naturlig indgang til muligheden for at læse videre indenfor faget og samtidig blive inspireret til hvor de efterfølgende kan skabe sig en kreativ karriere inden for spil, animation og 3D-design.

 

Femmøller Efterskole tegner fremtiden

”Det er vigtigt, at den nye 3D linje er erhvervsrettet, og at den samtidig skaber sammenhæng med de nuværende kreative linjer, vi tilbyder. Eleverne på den nye linje kommer til at arbejde med spil og film, animation og grafiskdesign i samarbejde med f.eks. eleverne på den elektroniske musiklinje. De unge får hermed mulighed for at forene deres fritidsinteresser med skolearbejdet gennem undervisningen i 3D – grafik og animation. På denne måde bliver de bedre rustet til deres ungdomsuddannelse og mere afklaret på deres fremtidige erhvervsretning.” understreger Maria Vinding.

Innovationschef på 3D College, Søren Hoffmann Hansen ser også et stort potentiale i samarbejdet:

”Sammen kan Femmøller Efterskole og 3D College hjælpe unge med at træffe gode beslutninger om ungdomsuddannelse. Er 3D College noget for mig? Har jeg lyst til at arbejde med animation og grafik? Vi er sikre på, at samarbejdet resulterer i mere modne, afklarede og motiverede unge, der vil være uddannelsesparate til at starte på 3D College.” udtaler Søren Hoffman Hansen.

 

Plads til nørder

Når 3D faget kommer på skemaet fra skoleår 2016/2017, bliver det med otte ugentlige timer i gennemsnit. Så der bliver rig mulighed for at nørde med professionelle programmer som Autodesk 3dst max, Adobe Photoshop, Adobe Aftereffects, Adobe Premiere og Unity3D.

Femmøller Efterskole inviterer til et særligt informationsmøde onsdag den 25. november klokken 19 - 21, hvor interesserede kan komme og få mere at vide om det nye linjefag 3D - grafik og animation.

Femmøller Efterskole holder også åbent hus den 13. januar kl. 17-21, hvor alle med interesse for efterskolens linjefag Musik, Dans, Teater, E-musik og 3D kan komme og opleve den kreative, rummelige og hjertelige stemning der præger efterskolemiljøet på Femmøller Efterskole.

Spørgsmål kan stilles til efterskoleforstander Maria Vinding, Femmøller Efterskole, tlf. 86 36 24 00.

 

 

TV2 Østjylland

11. marts 2014

I Femmøller på Djursland arbejder et hold efterskoleelever netop nu på at blive klar til årets turné. Hvert år opfører eleverne en teaterkoncert. I dag får vi en smagsprøve på årets forestilling.

Se indslaget fra TV2oj.dk 

 

"Plus Efterskole"

19. november 2013

 

"Plus Efterskole"-kampagnen vil i perioden op til kommunalvalget 19. november have fokus på efterskolernes betydning for lokalsamfundet.

Vi har brug for din hjælp til at få lokalpolitikere i hele landet i tale og minde dem om, at KLs forslag om at begrænse adgangen til 10. klasse, vil reducere efterskolernes muligheder for, at være en del af løsningen i forhold til:
- At forbedre overgange til ungdomsuddannelser 
- Bidrag til lokalt kultur- og foreningsliv 
- At bidrage til udviklingen af lokalmiljøet i øvrigt

Vi håber, at du vil bidrage til at stille spørgsmål til KLs forslag om at begrænse adgang til 10. klasse på efterskole i din kommune. Det kan du gøre ved, at: - Deltage i eller arrangere valgmøder - Se eksempel fra TV2 - Skrive debatindlæg i lokale aviser - Skrive direkte til dine lokalpolitikere – som brev, mail eller besked på Facebook (se udkast til brev)

 

Nuværende elever: Koordineret elevaktivitet 12. november Tirsdag 12. november inviterer vi efterskoleelever i hele landet til at lave aktiviteter på offentlige pladser, for at skabe opmærksomhed hos kommunalpolitikerne og i pressen om, at "de godt kan regne den ud" at efterskolerne er en god investering for Danmark.

Tidligere efterskoleelever: Vi gentager den koordinerede Facebook-aktivitet 12. november Ved Folketingets åbning skrev tusindvis af tidligere efterskoleelever til folketingspolitikere og fortalte om efterskolens betydning for deres uddannelse og fremtid. Vi gentager denne aktivitet den 12. november, hvor vi opfordrer alle tidligere elever at skrive til deres kommunale politikere på Facebook.

 

Vis din støtte til 10. klasse på efterskole på Facebook

       

 

Første skoledag program

11. august 2013

Kl. 13.00 – 15.00     

Ankomst til Femmøller Efterskole - vi mødes i Aulaen 

Velkomst, afkrydsning og udlevering af nøgler 

Kontaktlærer viser elever op til deres værelset

Cykler stilles i cykelskuret 

Der skal tage et foto af eleven og dennes familie 

Kl. 15.15                   

Velkomst i Aulaen

Kl. 16.00 Forældrene og kontaktgruppelærerne mødes 

Kl. ca. 17.00            

Vinker vi farvel til forældrene

 

Folkeskolens afsluttende skriftligeprøver

Maj 2013

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Mandag den 13. maj - kl. 9.00-12.30 Dansk, skriftlig fremstilling FSA, kl. 13.30-16.30 Engelsk FS10

Tirsdag den 14. maj - Dansk, skriftlig fremstilling FS10

Onsdag den 15. maj - Geografi udtræksfag FSA, kl. 13.00-17.00 Matematik FS10

Torsdag den 16. maj - kl. 9.00-10.00 Matematiske færdigheder FSA, kl. 10.00-13.00 Matematisk problemløsning FSA

Fredag den 17. maj - kl. 9.00-10.00 Dansk, retskrivning FSA, kl. 10.00-10.30 Dansk, læsning FSA

Onsdag den 22. maj - kl. 13.00-16.00 Tysk FS10

Torsdag den 23. maj - kl. 13.00-16.00 Fransk FS10

 

 
Folkeskolens skriftlige afgangsprøver flyttes, Ministeriet for børn og undervisning
 
24.04.2013

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har besluttet at flytte folkeskolens skriftlige prøver på grund af lockouten.

Lockouten har nu varet så længe, at de skriftlige prøver nærmer sig for folkeskolens afgangsklasser. Derfor bliver datoen for de skriftlige prøver nu flyttet.

”I næste uge skulle folkeskolens skriftlige afgangsprøver være gået i gang, og skoler, forældre og elever bør have afklaring på, hvad der skal ske med prøverne inden storebededagsferien. Jeg har derfor besluttet at flytte de skriftlige prøver. De endelige datoer afklares snarest,” siger Christine Antorini.

Alle skoler vil modtage nærmere information fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om det praktiske og proceduremæssige i forhold til prøverne.

Få opdateringer om ændringerne på ministeriets hjemmeside, og spørgsmål kan rettes til ministeriets call center på 3392 5111.

 

Der er stadig lockout og vi holder stadig skolen åben for alle elever. 

17. april 2013

De seneste tre nydhedsbreve til elever og forældre indeholder ligesom det kommenede, skema over de forskellige undervisningstimer til eleverne og fordelingen af tilsynsvagter. Vi vælger forsat at holde skolen åben, fordi vi gerne vil give vores elever det de blev stillet i forventning, nemlig det et efterskoleår handler om - fællesskabdannelse og oplysningDet kan selvfølgelig aldrig blive det sammen når vi skal lockoute vores lærer. Der bliver undervist i de fleste bolige fag. Meget af undervisningen er direkte relateret til de skriftlige og mundtlige prøver, som vi ikke på nuværende tidspunkt ved bliver afholdt. Hos os vil det være muligt at afholde alle prøver, såfremt vi kan få lærerne tilbage på skolen nu - hos os vil det være muligt at give elever deres efterskoleår, såfremt vi kan få vores lærere tilbage på skolennu!

Vi vil have lærerne tilbage til skolen med en arbejdstidsaftale, der giver plads til ledelse

Vi vil have lærerne tilbage til skolen med en arbejdstidsaftale, der giver plads til at vi i fællesskab kan lave efterskole

Vi vil have lærerne tilbage til skolen med en arbejdstidsaftale, der giver plads til at vi kan definere, hvad der er "det fælles" og "det fælles bedste"

Vi vil have lærerne tilbage til skolen, vi vil have vores lærere tilbage til vores efterskole nu - tak

Maria Vinding, forstander

 

Efterskole åben trods lockout, TV2 østjylland

17. april 2013

 

Efterskoler lukningstrues

11. april 2013

Efterskoler, der grundet lockouten har været nødt til at sende eleverne hjem, mister ugentligt 300.000-600.000 kroner, afhængigt af elevtallet. Selv skoler med rigtig god økonomi kan derfor blive lukningstruede, hvis konflikten bliver langvarig. De næste 11-12 uger er normalt kulminationen på efterskoleåret, både fagligt og socialt. Prøveperioden nærmer sig, og det er nu alle kender hinanden rigtigt godt. Denne vigtige og givende afrunding er i fare for at blive umuliggjort. Så få nu lavet det kompromis og lad os komme tilbage til vores skoler. Forhåbentlig med en overenskomst, der fastholder den samarbejdslyst, der har været den altovervejende grund til, at efterskolerne har haft så stor succes de sidste årtier. Kommunernes Landsforenings ’forhandlingsudspil’ vil derimod fremtvinge en fraktionering mellem ledere og lærere og skabe uhensigtsmæssige forskelle i arbejdstidsvilkårene.

Af Bjarne Hjort Jensen, Femmøller Efterskole

 

Nyt fra ledelsen vedr. lockout af skolens lærer

1. april 2013

Lockouten er en realitet. Det betyder, at samtlige lærere på Femmøller Efterskole fra 1. april ikke må møde op på arbejdspladsen. Tilbage på skolen er vores køkken- og kontorpersonale, samt pedel og ledelsen. Der er planlagt tilsyn og undervisning for alle elever. Planen for uge 14 er udsendt på Intra og på mail til alle forældre og den er gældende fra 2. april. Det betyder, at eleverne møder på skolen tirsdag den 2. april kl. 10.00.

Maria Vinding, forstander

 

Lockout rammer også efterskoler

19. marts 2013

Moderniseringsstyrelsen udsendte den 27. februar varsel om lockout fra den 1. april 2013. Som medlemmer af FSL, er vores lærere omfatter af dette varsel. Gennemføres lockoutten kan dette resultere i at vi må sende eleverne hjem fra den 1. april. Vi arbejder dog på og ønsker at konflikten skal ramme vores elever mindst muligt.

Af: Milica Lecic - TV2 østjylland

Hvis lærerlockouten bliver en realitet efter påskeferien, vil efterskolerne også blive ramt. På Femmøller Efterskole vil der i det tilfælde kun være to mennesker på arbejde, nemlig forstanderen og viceforstanderen.

- Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig hårdt. Ikke fordi, det ikke er dejligt at være sammen med eleverne, men det er godt nok mange timer, man skal være på arbejde, siger forstanderen på Femmøller Efterskole, Maria Vinding Perera til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Sker dette, vil de to medarbejdere stå for al madlavning og undervisning, samt samvær med eleverne. Deres egen vurdering er, at det maks. vil kunne holde i et par dage og derefter vil eleverne blive sendt hjem.

Se indslaget og elevernes reaktion på varsling om lockout.

 

 

Efterskoleforeningen

1. februar 2013

Pressemeddelelse vedrørende domsafsigelse i forbindelse med Præstø-ulykken.

Der er nu faldet dom i sagen om dragebådsulykken på Præstø Fjord.
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om dommen vil blive anket, men af hensyn til elever, forældre og alle andre involverede håber vi, at en eventuel ankesag vil finde sin afslutning så snart som muligt.
Afgørelsen vil aldrig kunne rette op på de tragiske konsekvenser, ulykken havde, men vi håber, at afgørelsen i det mindste kan give de involverede og pårørende fred til at komme videre.

Ulykken har gjort dybt indtryk på os i Efterskoleforeningen og i hele efterskolelandskabet. Forældre skal trygt kunne have deres barn på efterskole, og skolernes ledelser og ansatte skal leve op til den tillid, forældrene viser ved at overdrage deres barn i skolens varetægt.

Sikkerhed i forbindelse med sejlads har siden ulykken haft skærpet opmærksomhed. Det har resulteret i en række nye tiltag og retningslinjer:
 - at Søfartsstyrelsen har ændret regelsættet, indført krav om skriftlig sikkerhedsinstruks og understreget, at udgangspunktet altid er udøvelse af godt sømandskab
 - at Efterskoleforeningen har præciseret ansvarsfordelingen mellem udøvere og ledelse, og udsendt en detaljeret vejledning som skolerne kan bruge ved udformning af deres skriftlige sikkerhedsinstrukser
 - at Efterskoleforeningen står bag en række kursustilbud, der skal sikre, at alle der sejler med elever har de nødvendige faglige forudsætninger

Konkret betyder det, at arbejde med alle former for særligt risikofyldte aktiviteter indebærer:
 - at der formuleres klare, forstålige og skriftlige sikkerhedsinstrukser
 - at der sikres, at alle deltagere er klar over risikomomenterne og bevidste om, hvad man skal foretage sig, hvis noget går galt.
 -  at ansvaret for sikkerhed påhviler både de direkte involverede lærere og skolens ledelse.

Vi har i Efterskoleforeningen haft stort fokus på at vejlede skolerne i forbindelse med elevernes sikkerhed. Vi ønsker, at efterskolerne fortsat tilbyder friluftslivsaktiviteter til de unge, for vi kan se, at friluftslivsaktiviteterne giver vores elever mange gode oplevelser, som vi ikke ønsker, de skal være foruden.

Vi er usikre på, hvilke konsekvenser det har ledelsesmæssigt og for Lundby Efterskole at retten fratager Truels Truelsen retten til at have med maritime aktiviteter at gøre. Siden ulykken er Lundby Efterskole, ligesom alle andre efterskoler, blevet oplyst om og har tilsluttet sig de nye retningslinjer. Vi har derfor tillid til, at man på alle efterskoler er meget opmærksomme på, at en sådan ulykke ikke sker igen.

Med venlig hilsen på vegne af Efterskoleforeningen

Troels Borring
Formand
Mobil 21 79 24 10
tb@efterskoleforeningen.dk

 

Efterskoleforeningen

28. september 2012

Ifølge en ny undersøgelse har elever, der har taget 10. klasse på en efterskole, større sandsynlighed for at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse, end elever der ikke har været på efterskole.

Hjælpende hånd til regeringens uddannelsesmålsætning

Konsulentfirmaet Damvad har foretaget undersøgelsen, som konkluderer, at efterskolen er det bedste springbræt til en ungdomsuddannelse.
En af undersøgelsens centrale konklusioner er, at sandsynligheden, for at unge fra uddannelsessvage hjem starter på en ungdomsuddannelse, øges markant, hvis eleven går på en efterskole. En af årsagerne er den såkaldte ’skolekammeratseffekt’, som betyder, at elever fra uddannelsesstærke hjem trækker de svagere elever op. Denne effekt er særligt stærk på en efterskole pga. det koncentrerede samvær.

Efterskolen giver dermed en hjælpende hånd til regeringen.
Unge fra uddannelsessvage hjem udgør nemlig en stor udfordring for opfyldelsen af regeringens målsætning om, at 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Efterskolen giver værdi både for samfundet og den enkelte

Efterskolens anerkendte styrke har hidtil været koncentreret karrierevejledning og personlig udvikling for den enkelte elev. Nu er det også dokumenteret, at et efterskoleophold bidrager til opfyldelse af samfundsmæssige uddannelsesmål. Derfor er Efterskoleforeningens formand Troels Borring også særdeles tilfreds med de positive konklusioner:
- Undersøgelsen bekræfter, at 10. klasse på en efterskole er en god investering for både eleverne og for samfundet generelt. Og vi kan se, at efterskolens særlige læringsmiljø og relationen mellem lærere og elever giver resultater, siger Troels Borring.

Konklusioner fra undersøgelsen

Elever, der har taget 10. klasse på en efterskole, har større sandsynlighed for at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse, end elever der ikke har været på efterskole.
Langt hovedparten af efterskoleeleverne går videre til en gymnasial uddannelse.
’Skolekammeratseffekten’ er særligt stærk på efterskolen, hvilket betyder, at elever fra uddannelsesstærke hjem trækker de svagere elever op – samtidig med at de stærke elever har en øget sandsynlighed for en ungdomsuddannelse ved at gå på efterskole.
Det fremgår endelig af undersøgelsen, at effekten på overgang til og gennemførelse af ungdomsuddannelse er stærkest for 10. klasse elever og for elever, der har taget både 9. og 10. klasse på en efterskole. Dermed dokumenteres, at det ekstra år før start på ungdomsuddannelserne betaler sig.
 
Rapporten ”Efterskolerne og uddannelsesmobilitet” udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen.

 

Det handler om at være unik

søndag d. 23. september 2012

Det handler om at finde sin helt egen niche. Det gør de på Femmøller Efterskole, der som den første efterskole  tilbyder en en linje i elektronisk musik.

Her skal de unge lære at komponere og performe musik elektronisk.

- Vores elever bruger jo i forvejen deres computer - også til at lave musik -  så der var oplagt, siger viceforstander på Femmøller Efterskole Thomas Hagge.

- Der er masser af unge mennesker, der ikke længere bliver musikere i kraft af, at de spiller guitar eller klaver. De sidder foran deres laptop og arbejder og er lige så kreative som klassisk traditionelle musikere, siger han.

Også et konkurrenceparameter
Det handler også om at finde tilbud, som de andre efterskoler ikke har, kan  Thomas Hagge fortælle. Og ham bekendt er der ikke andre efterskoler i hvert fald  ikke i det østjyske, der har et elektronisk tilbud.

Han tror, det er en af vejene frem for efterskolerne at være skarp på profilen og have unikke tilbud.

Den nye elektroniske musiklinje på Femmøller Efterskole starter til august næste år.
Og her den 30. september er det  Efterskolernes dag med åbent hus.  

af Lene kok - læs artiklen "Det handler om at være unik"Elevforening på Femmøller

lørdag d. 25. august 2012

Elevforening på FE? I ER FE! Så enkelt kan det siges. Uden jer var der ingen skole. I er vores! Derfor skal I nu have muligheden for at fortsætte jeres tilknytning til os i årene efter jeres ophold.  Vi vil gerne hjælpe jer med at opstarte en elevforening. Elevforeningen kan samarbejde med os om at arrangere gammel elevdag, fortsætte med at komme med input i forhold til udviklingen af vores dejlige skole, og derudover sætter kun jeres fantasi grænser for hvilke andre arrangementer der kunne opstå. 
Vi afholder derfor en stiftende generalforsamling lørdag d. 25. august klokken 14.00 og ALLE gamle årgange er velkomne.  
Håber at se jer alle her på Femmøller Efterskole

Tilmelding sendes til fe@femmoeller.dk eller brug kontaktformuleren og skriv "tilmelding til elevforening"

Femmøller Efterskole yder en særlig indsats for elever der er kommet i klemme pga. skolelukninger

Flere efterskoler har varslet lukning og andre skoler har svære overvejelser om, hvorvidt de har det fornødne elev- og økonomiske grundlag til at fortsætte.

Der er altså både ansatte og elever, der kan komme i klemme. Efterskoleforeningen opfordrer til, at når vi som skole modtager elever fra en lukket skole, at vi modregner de omkostninger, forældrene eventuelt har haft ved at være tilmeldt en lukkede skole.

Vi på Femmøller Efterskole har taget stilling hertil, og modregner de udgifter forældre har haft til en anden efterskole. Vi modregner derfor indmeldelsesgebyrer og forudbetalte skolepenge op til fire uger. Herudover vil vi også være villig til at nedsætte depositum. 
Optager vi elever på Femmøller Efterskole, der på grund af skolelukning får ekstra udgifter til transport, vil vi også gerne være med til at tilbyde en løsning.

Vi fremviser gerne skolen og optager elever i sommerferien

- Maria Vinding, forstander

 

 

Velkommen til Danseballaden

3. juli 2012

I denne uge indvier 25 danseglade børn fra hele Djursland vores nye dansesal - velkommen til jer alle.

Af Niels Brandt - Ebeltoft stifttidende
Læs artiklen Dansen går i Femmøller i en hel uge.

 
På Femmøller Efterskole er vi gået i kamp
12. juni 2012
Vi er gået kamp - ja, ind i den kamp, hvor vi arbejder med opgaverne. Femmøller Efterskole har som mange andre efterskole i mange år kunne melde alt optaget inden skolestart. Nu er vi gået i gang med den opgave der omhandler markedsføring. Det er både en spændende og sjov opgave at arbejde med og løse. Vi løser den i fællesskab her på skolen, sådanne at både bestyrelsen, medarbejdere, elever og ledelse løfter forskellige opgaver og der hvor det giver mening henter vi hjælp fra professionelle fagfolk.
 
- Maria Vinding, forstander
 
 
 
 
12. juni 2012
Der er kamp om de østjyske efterskoleelever, i hvert fald de elever, der vil have et år med musik, teater og scenekunst.
Den nye efterskole for scenekunst i Malling starter til august, og viceforstander Anders Iburg er glad:
- Vi har 66 elever og havde budgetteret med mellem 60 og 70 elever, så vi er i mål, siger han.

Konkurrent til Femmøller 
Skolen i Malling er kommet som en konkurrent til Femmøller Efterskole, som også har musik og teater på programmet.
Her er 60 ud af 100  pladser besat til næste skoleår, og det forklarer viceforstander Thomas Hagge med mindre årgange, og at mange fejlagtigt tror, det er dyrt at gå på efterskole.
Han mener helt klart, der er plads til to efterskoler for scenekunst i det østjyske, for opgaven går ud på at få flere til at tage på efterskole.

Af Lene Kok - P4 Østjylland

 

 

 
Ny danselinje på Femmøller Efterskole
 
3. juni 2012

Vi er klar med en ny danselinje. Linjen får debut i august 2012, når der tages hul på et nyt skoleår. Dermed kan Femmøller Efterskole snart byde på tre linjer - Musik / Dans / Teater. Vi har allerede optaget flere elever til linjen og der er stadig plads til elever der er vild med dans.

Af Henrik Ask - Amtsavis

 

 


Danselinje skal trække unge fra Aarhus til Mols

3. juni 2012

Femmøller Efterskole er klar med en ny danselinje. Linjen får debut i august 2012, når der tages hul på et nyt skoleår. Dermed kan Femmøller Efterskole snart byde på tre linjer.

Den ny linje ledes af koreograf og danser Bjarne Mosegaard Jepsen. Danselinjen samarbejder med Dansestudiet i Aarhus, og det vil betyde udveksling af gæstelærere og workshops med profesionelle dansere fra det danselivet i Danmark.

»Femmøller Efterskole tilbyder nu danselinje, teaterlinje og musiklinje. Danselinjen kommer som en naturlig forlængelse af de to øvrige scenekunstfag, musik og teater, som efterskolen tilbyder. På danselinjen mødes dem, der brænder for at danse og udvikle sig gennem dansen. Vi arbejder med mange forskellige genrer - nye såvel som klassiske og søger hele tiden at udvikle den enkelte elevs evner og erfaringer med dansen,« fortæller viceforstander Thomas Hagge fra Femmøller Efterskole.

Efterskole på Mols satser stærkt på at tiltrække elever fra Aarhus. I den forbindelse er der udarbejdet en reklamefilm, som blandt andet kan ses i biografer i den jyske hovedstad.

»Vi tager udgangspunkt i god og solid klassisk og moderne træning og inddrager undervejs forskellige genrer som jazz, moderne, showdance, hip hop, afro, step og funk. Eleverne vil udvikle sig fysisk og sammen med andre dansere lave forestillinger baseret på netop det, de brænder for. Det kan være alt lige fra showdance og musical til moderne dans og elementer fra fysisk teater,« forklarer Thomas Hagge.

Femmøller Efterskole får ny hjemmeside
16. maj 2012
Efter en måneds hårdt arbejde er det nu lykkes verdensfirmaet C online at lave en ny hjemmeside til Femmøller Efterskole. Der var høj latter og kun positive tilkendegivelser da siden blev præsenteret.

De flotte avancerede borderless film er lavet af firmaet Streamino. Kan du finde alle fem borderlessfilm?

Billederne fra dette års Turné forstillinger er taget af efoto. De kan alle ses i vores Facebook billedgalleri.
 
 
 

Et år på efterskole bliver billigere!

1. december 2011

Når Finansloven for 2012 snart vedtages, bliver der glæde både hos de mange forældre, der aktuelt har barn på efterskole, og blandt forældre, der planlægger et efterskoleophold for deres barn.

Elevstøtten forhøjes til det niveau, den havde før den såkaldte genopretningspakke. Endvidere sker der en forhøjelse af støtten til familier med indtægter under 610.000 kr., og efterskolerne får derudover mulighed for at give delvis friplads til elever med særligt behov for økonomisk støtte.

Efterskoleforeningens formand Troels Borring retter en stor tak til partierne bag aftalen og udtaler:

”Den forhøjede støtte gør det igen økonomisk overkommeligt for alle forældre at vælge et efterskoleophold til deres børn. Samtidig understøtter det skoleformens muligheder for at påtage sig et socialt ansvar, og vi påtager os med glæde at leve op til Børne- og Undervisningsminister Christine Antorinis udtalelse om, at et godt efterskoleophold kan være afgørende for, at den unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse”. 

Baggrund

Genopretningspakken betød fald på 8 % i elevstøtten og gik især ud over familier med høje indkomster.

Den gennemsnitlige støtte til efterskoleelever i indeværende skoleår 2011/12 er faldet med ca. 8 % i forhold til skoleåret 2010/11, som følge af den tidligere regerings genopretningspakke. Der er ikke mindst sket en markant reduktion i støtten til familier med indkomster over 835 t.kr.

Finansloven for 2012 indebærer, at støtten til familierne i anden halvdel af 2011/12 bringes tilbage til den ordning, der var gældende for 2010/11, og det samme gælder for det kommende skoleår 2012/13.

Den ændrede skala sikrer en bedre balance i elevsammensætningen, idet det bliver økonomisk overkommeligt for alle. 
Den tidligere regerings forslag til elevstøtte for 2012/13 og fremefter ville betyde, at støtten til familieindkomster over 900 t.kr. blev voldsomt reduceret. Ændringerne på den kommende finanslov betyder, at dette indgreb i forhold til de højere indkomster fjernes, samtidig med at der sker en forbedring i støtten til familier med de laveste indtægter.

Mulighed for at støtte familier i knibe. 
Hidtil har efterskolerne kun haft meget begrænsede muligheder for at hjælpe familier, hvis økonomiske vilkår - og dermed mulighed for at betale for et efterskoleophold - pludselig blev forringet, fx som følge af den økonomiske krise. Efterskolerne får fremover mulighed for at give delvis friplads til et begrænset antal elever med særlig trang eller ændrede vilkår.

Efterskoleforeningens pressemedelelse, 1. december 2011Din efterskole i Jylland - Book en FREMVISNING

 
Design af C online