Donationer

Du kan nu give en donation til efterskolen

Femmøller Efterskole har ifølge vores revisionsfirma mulighed for at blive godkendt af SKAT som værende almennyttig og dermed opnå mulighed for momskompensation, hvis vi modtager pengegaver fra mindst 101 privatpersoner eller virksomheder inden 1. oktober 2016. Hver gave skal have en værdi på mindst 200 kr.

De penge vi får ind fra forældre og skolekredsmedlemmer fra kommende skoleår, vil som udgangspunkt blive bruge til et kulturelt arrangement for skolens elever. Vi har indledt et samarbejde med biografen Store Bjørn i Ebeltoft, som vil lave weekendarrangementet ”Filmmaraton” for vores elever. Vi forventer, at det vil koste 100 kr. pr. elev for at deltage incl. tre film, mad og drikke.

Det vil have en stor betydning for skolen at modtager enhver donation og vi modtager dem gerne inden fredag den 27. september 2016.

Vi vil derfor opfordre dig/jer til så hurtigt som muligt hver at sende en pengegave på mindst 200 kr. pr familie, til Femmøller Efterskole på kontonummer: 8117 – 0003406207.

I skal oplyse jeres navn og i beskedfelt skrive ”Donation-film”. I kan oplyse cpr. nr., hvilket vil betyde, at I vil blive registreret med størrelsen på donationen og at denne kan trækkes fra i skat.

 

Donationer fra alle andre vil også blive modtaget med stor taknemlighed. Der gælder de sammen skatteregler, som beskrevet ovenfor. - venligst skriv "Donation" i beskedfeltet ved overførelsen.

Donationerne vil blive brugt til aktiviteter eller indkøb, som normalt ikke dækkes af skolens daglige drift. Vi har mange ønsker på listen over både ting, anlæg og aktiviter vi gerne vil tilbyde skolen elever.  

 

Sent donation via bank tilSome description

Reg. - kontonr.                  8117 – 0003406207

Besked                               ”donation”

Momskompensation er en mulighed for alle friskoler, efterskoler og højskoler for at få godtgjort en del af deres udgift til moms.

Tidligere var det et krav, at sådanne pengegaver ikke måtte være mindre end 500 kr. fra hver gavegiver, men denne beløbsgrænse er nedsat til 200 kr. 

 

På forhånd tak for din donation.

 

På bestyrelsens vegne

Maria Vinding, Forstander

 

Din efterskole i Jylland - Book en FREMVISNING

 
Design af C online