Bestyrelsen og skolekreds

Bag alle efterskoler i Danmark står der en kreds af mennesker, der med deres medlemskab af skolekredsen udgør skolens folkelige bagland. Hvis man kan bakke op om skolens værdigrundlag og formål kan man rette henvendelse til forstander med ønske om medlemskab af skolekredsen. Som medlem af skolekredsen vil du hvert år blive inviteret til efterskolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger medlemmer til efterskolens bestyrelse.

Har du lyst til at være medlem af skolekredsen kan du rette henvendelse til:

Forstander Maria Vinding Perera på tlf. 86 36 24 00, 
e-mail: mv@femmoeller.dk 

Et medlemskab koster 50 kr. om året.

Skolens betyrelse består af:
Peter Korsbjerg (bestyrelsesformand)

Jesper Garsdal
Jette Glargaard
Thomas Trier
Julia Jørgensen

Suppleant:
Julia Jørgensen

 

Kommende aktiviteter:

Generalforsamling for skolekredsmedlemmer på Femmøller Efterskole:

LØRDAG d. 14. april 2018 kl. 13.00 – 16.00

 Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstanderens beretning

4. Det reviderede regnskab fremlægges

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag

9. Fastsættelse af næste års generalforsamling

10. Evt.

 

P.b.v.

Peter Korsbjerg

Bestyrelsesformand

 

Dokumenter:

Skolens vedtægter

Referat af generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling 2015

 

 

 

Din efterskole i Jylland - Book en FREMVISNING

 
Design af C online