Fag på Femmøller

Hos os har du mulighed for at aflægge de samme prøver som i folkeskolen.

Din efterskole i Jylland - Book en FREMVISNING

Some descriptionPrøvefag

Prøvefagene består af dansk, engelsk, matematik og fysik og kemi hvor eleverne er delt på hold. I fagene arbejdes der ofte sammen på tværs af holdene. Alle har desuden faget "medborgerskab". Dette fag dækker fagområderne samfundsfag, historie og kristendomskundskab.
9. klasses elever kan herudover vælge forsætter tysk eller fransk.


For 10. klasses vedkommende er fysik-kemi og tysk/fransk valgfrie fag. Man kan kun vælge det sprog, man har haft i årene forud. Vær dog opmærksom på, at man begrænser sine muligheder for valg af ungdomsuddannelse, hvis man vælger tysk/fransk fra.

 

 

Specialiseringsfag

Udover timerne på enten musik-, dans-, teater-,  elektronisk musik- eller 3D- linjen, vælger du et specialiseringsfag.

Hvilke specialiseringsfag du kan vælge imellem skifter fra år til år. Du kan vælge på tværs af linjerne dvs. du godt kan vælge f.eks. elektronisk musik, selvom du er meldt ind på teaterlinjen og omvendt.

Specialiseringsfag kan være f.eks. studieteknik og komposition, improvisation og teatersport, elektronisk musik, danseperformance, fysisk komik, MGK-forberedelse, skuespillerens arbejde med rollen, start dit eget band og sang og sangteknik.

Fællesundervisning består af morgensamlinger, kor, idræt og fællesmøde.

Til morgensamlinger vil vi synge og beskæftige os med fortælling.
Alle elever synger med i vores store kor.

Alle har også idræt. Vores idræt har en en form hvor vi også inddrager eleverne interesse for f.eks. dans og rytme-træning. Du kommer også til at arbejde med grund- og styrketræning, forskellige lege og spille bold, både fodbold, rundbold andre boldspil. For 9. kl. er idræt et udtræksfag, som de kan komme til afgangsprøve i.

På fællesmødet, bogruppemødet og kontaktgruppemødet vil vi målrettet arbejde med deltagelse i demokratiske processer. Når vi lever så mange sammen, er det vigtigt, at vi taler med hinanden om, hvad vi vil have ud af fællesskabet.

 

Bryd rytmen – hop på og tag et år på musikefterskole, danseefterskole, teaterefterskole, elektronisk musikefterskole eller 3D-efterskole hos os 

 

Din efterskole i Jylland - Book en FREMVISNING

 

For at sætte lidt kulør på tilværelsen kan det ske, at eleverne sammen med deres lærer dokumenterer deres aktiviteter.......

 
Design af C online