Samvær

Samvær og fællesskab

Din efterskole i Jylland - Book en FREMVISNING

Rigtig mange af jer vælger at komme på efterskole for at blive en del af et fællesskab, for at bo og leve sammen, for at få nye kammerater og være sammen med dem både i skoletiden og i fritiden.

Men hvad er et godt fællesskab?

For os er et godt fællesskab et samvær, hvor der er plads til alle: Et samvær hvor det er okay at være lige præcis den man er, og hvor man godt må vise det.

Et godt fællesskab er også et arbejdsfællesskab. Det giver fællesskabsfølelse, når man synger over opvasken i skolens køkken og hjælper hinanden med praktiske gøremål.


Åbenhed og respekt er vigtige begreber i et godt fællesskab. Vi forventer, at du viser respekt for andre. Dette gør du f.eks. ved, at du kommer til tiden til timer eller måltider, så andre ikke skal vente på dig, - at du er aktiv i timerne, så undervisningen bliver interessant og givende, - at du rydder op efter sig selv, så andre ikke er nødt til det.

Vi forventer, at du er åben overfor dine kammerater. Dette gør du f.eks. ved - at du lytter til deres synspunkter også selvom du ikke nødvendigvis er enig, - at du tiltaler og omtaler andre ordentligt,  at du forsøger at forstå og acceptere, hvorfor andre gør som de gør og er, som de er.

 
Sådan bor vi

Vi har mange gode faglokaler: Musiklokaler, lydstudie, teatersal med scene, sminkerum og kostumerum, kreativt værksted, naturfagslokale, klasselokaler og stor fælles lektiecafé. Desuden har vi gode opholdsarealer med aula, TV-stue, lounge samt opholdsarealer på gangene. Vi har poolbord, bordtennis, bordfodbold, streetbasket-kurv og masser af spil.

Alle faciliteter står til rådighed i både undervisning og fritid.

Vi bor midt i de skønne Mols Bjerge og blot en enkelt kilometer fra Ebeltoft Vig. Der er rig mulighed for at få gode naturoplevelser.

 

Værelser

Som elev på Femmøller Efterskole bor du på enten 2-, 3- eller 4-mandsværelser. Når du starter på skolen, har vi placeret dig på et værelse sammen med en eller flere elever, som du ikke kender. Det kommer du hurtigt til.

 

 

Almen opdragelse

Den almene opdragelse er den aktivitet igennem hvilken, vi som skole forsøger at hjælpe de unge i deres personlige dannelsesproces. Målet med opdragelsen er elevens selvforvaltning.

Vores opdragelse kan således aldrig handle om at få eleverne til blot at gøre, hvad vi vil have dem til. Målet er ikke disciplinering.

Vores opdragelse har derimod som formål at hjælpe eleverne til, hvad man kunne kalde en ”indre disciplinering”, hvor eleven i respekt for fællesskabet handler i overensstemmelse, med de aftaler, der er indgået.

Når eleverne kommer på skolen, siger de ja til de rammer (herunder husordenen), skolen stiller op. Denne aftale holder vi eleverne fast på undervejs i skoleopholdet.

Husordenen er formuleret som en række fordringer til eleverne; f.eks. ”Du skal være en god kammerat”. Forståelsen af, hvad dette vil sige sker i en dialog med eleverne, men fordringen står fast.

Tilgangen til eleverne bliver derfor en dialogisk, muligheds­orienteret og anerkendende tilgang.

 

Med mellemrum kan det ske, at elever overskrider nogle af de rammer, som vi som skole stiller op. I denne sammenhæng er det vigtigt, at vi opfatter dette som enten en afprøvning af rammerne eller en usikkerhed på rammerne, som må mødes med dialog, forståelse og forklaring. Dialog og forklaring for at give elevene mulighed for at forstå skolens rammer og forståelse for at rammerne kan være uklare for nogle elever.

Straf, herunder bortvisning, er principielt af det onde og bruges kun, når det vurderes, at argumentet ikke længere slår til.

Bortvisning finder kun sted, når det vurderes, at der ikke længere kan etableres tillid til, at vi kan komme videre.

 

Det frie rum

’Det frie rum’ er der, hvor eleverne har mulighed for at gøre selvstændige søgebevægelser i retning af mening og identitet.

Det er afgørende, at eleverne får mulighed for selvstændigt at afprøve de normer og værdier skolen stiller op.

Det frie rum skal give eleverne mulighed for selvstændigt at afprøve relationerne til kammerater og lærere for derigennem at nå til en selvstændig personlighedsdannelse.

Vi skal støtte eleverne i deres egne søgeprocesser i retning af identitet og mening. Vi skal være troværdige sparringspartnere i forhold til samtaler om moralske eller personlige emner og være vejledere i forhold til elevernes afklaring af egne muligheder fagligt, socialt og personligt.

 

Dannelsen

Balancen eller måske snarere vekselvirkningen mellem opdragelsen og uddannelsen er afgørende for at et menneske kan blive selv­forvaltende.

At være selvforvaltende fordrer, at man ved noget om verden, at man har taget stilling og har mod til at handle på baggrund af denne stillingtagen. Det dannede menneske er endvidere det menneske, der i en moderne virkelighed erkender, at denne stillingtagen ofte har karakter af at være foreløbig, og at man som selvforvaltende og dannet menneske må fastholde åbenheden og muligheden for at blive klogere.

 

 

Bryd rytmen – hop på og tag et år på musikefterskole, danseefterskole, teaterefterskole, elektronisk musikefterskole eller 3D-efterskole hos os

 

Din efterskole i Jylland - Book en FREMVISNING

 

 
Design af C online